Kosi hitac i parabola

Pomicanjem plave točke promatramo putanju ispucane lopte. Pri tome možemo pratiti vektor brzine razložene na horizontalnu i vertikalnu komponentu. Možete mijenjati vrijednost početne brzine v0 i kuta ispucavanja α_0.
1. Promotrite kako se mijenja putanja lopte u ovisnosti o promjeni kuta α. 2. Ako stavite kvačicu na "domet" možete promotriti udaljenost koju će priječi lopta. Za koju vrijednost kuta α je domet najveći? 3. Promotrite što se događa s vektorom brzine te njegovom vertikalnom i horizontalnom komponentom tijekom hitca.