Sammensætning af to spejlinger ved to krydsende akser