מעוין לפי צלע וזווית

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבנו מעוין לפי אורך צלע נתון ותבדקו כמה מעוינים כאלה קיימי אחר-כך תבדקו כמה מעוינים בעלי אורך צלע נתון וגודל נתון של זווית קיימים
א. בנו מעוין שאורך כל אחת מצלעותיו כאורך הקטע הנתון אחת מצלעותיו על הקרן המשורטטת ואחד מקדקודיו בנקודה גררו ובדקו אם קיים מעוין יחיד המקיים את הנתונים. אם לא במה נבדלים המעויינים המקיימים את הנתונים ב. מחקו את המעוין שבניתם ובנו מעוין שאורך כל אחת מצלעותיו כאורך הקטע וגודל זווית חדה שלו כגודל הזווית הנתונה גררו ובדקו אם קיים מעוין יחיד המקיים את הנתונים. הסבירו