Gegevens naar rekenblad

Wanneer het  Rekenblad getoond wordt, kan je er het spoor van de posities van een punt in het  Tekenvenster registreren. Rechtsklik op een punt in het  Tekenvenster  en selecteer de optie   Gegevens naar rekenblad. Met dit item creëer je een rij record met zijn waarden in het Rekenblad. Je kunt de optie gebruiken voor getallen, punten en vectoren. Opmerking: GeoGebra gebruikt de eerste twee lege kolommen van het Rekenblad om er de waarden te registreren.

Instructies

1lToolbar ImageZet het spoor aan van een punt A: Rechtsklik (MacOS: Ctrl-klik) op het punt A en  selecteer Spoor aan in het context menu.
2.Toolbar ImageVerander de waarden van schuifknop a om het spoor van punt A te volgen voor elke waarde van de schuifknop.
3.Toolbar ImageZet de waarde van de schuifknop a op -5.
4.Toolbar ImageRegistreer de coördinaten voor verschillende  posities van het punt A naar het rekenblad: Rechtsklik (MacOS: Ctrl-klik) op punt A en selecteer Gegevens naar rekenblad in het context menu.
Verander nu de waarde van de schuifknop a om de coördinaten van punt A te registreren in het rekenblad
Opmerking: schakel niet over naar een andere knop vooraleer de waarde van de schuifknop te wijzigen.

Probeer het zelf...