Γραμμικό συστήμα

Γραμμικά Συστήματα Δύο Εξισώσεων με Δύο Αγνώστους (ebook Γ' Γυμνασίου, ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα, ΥΠΠ Κύπρου)

Να κάνετε τα βήματα (α)-(ε) που αναφέρονται στη σελίδα 145 του σχολικού βιβλίου.