Träddiagram

1. Ställ in värden på sannolikheterna med glidarna H1, H2 och H3. 2. Beräkna sannolikheten för den händelse du söker. 3. Markera de utfall som ingår i den sökta händelsen. 4. Bocka för checkboxen för beräkning av sökt händelse och kontrollera ditt svar. 5. Återskapa startfönstret med återställningssymbolen.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB