משולש חופף לפי ז.צ.ז.

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבנו משולש חופף למשולש הניתן לשינוי לפי ז.צ.ז. ותבדקו אם המשולשים נשארים חופפים בעת גרירה
לפניכם משולש משתנה (גררו קודקודים ובדקו). כעת תבנו משולש השווה למשולש באורך צלע ובגודל 2 הזווית שלידה הקישו על הסמל Toolbar Image ובנו מהנקודה קטע שאורכו כאורך הצלע הקישו על הסמלToolbar Image ובנו זווית שגודלה על הקטע בנקודה (שימו לב לכיוון הזווית עם כיוון השעון או נגדו. הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו קרן מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה בנו את הזווית על הקטע בנקודה הקישו על הסמל Toolbar Imageוסמנו את נקודת החיתוך של שתי שוקי הזוויות שבניתם הקישו על הסמל Toolbar Image ושרטטו את המשולש שהתקבל הקישו על הסמל "חץ" וגררו את קדקודי המשולש ששרטטתם. האם הוא ניתן לשינוי גררו את קודקודי משולש ועקבו אחר השתנות המשולש ששרטטתם האם המשולשים חופפים? נמקו.