Small complex rhombicosidodecahedron

Autor:
Jerzy Mil
Wielościan powstały poprzez wycięcie z dwunastościanu ostrosłupów tak, by ze ścian dwunastościanu pozostały pentagramy Polyhedron formed by cutting the dodecahedron pyramids so that the walls of the dodecahedron remaining pentagrams
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. α - rotate around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling.