Δραστηριότητα 1

Περίμετρος τετραγώνου σε συνάρτηση της πλευράς του - Γραφική παράσταση