CLASSES DE RECTES (II)

Tema:
Rectes
Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues: - Parelles de rectes paral·leles. - Parelles de rectes perpendiculars. - Parelles de rectes secants no perpendiculars. També podem fer preguntes del tipus: - Com són les rectes a i g? - Com són les rectes d i g? - Com són les rectes a i c? ... i moltes més.