Ohms lag

Modellen visar ohms lag och de tre olika beräkningar man kan göra med hjälp av formeln.

Testa de tre olika formlerna. Varje ruta har sina egna värden.

Information