Opgave 2

Forfatter
Merethe
Y=1/2x-2, sætter vi 2 ind i stedet for x får vi at y er lig med -1, så hedder koordinatsættet (2;-1), for at finde det andet punkt sætter vi 4 ind i stedet for x og så er y lig med 0. Koordinatsættet hedder så (4;0) Y=2,5x-6, sætter vi her 2 ind i stedet for x for vi at y er lig med -1. (2;-1) Sætter vi så 3 ind bliver y lig med 1,5 og koordinatsættet hedder (3;1,5)