Tesselationer

1. Gör de fyra övningarna i tur och ordning genom att dra i glidaren. 2. Fundera över varför tesselationerna får sina utseenden. 3. Återställ vid behov fönstret med återställningssymbolen i övre högra hörnet.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB