Нүдэн дэх агуулгын үнэмлэхүй ба харьцангуй хуулбар

Харьцангуй хувилбар

Харьцангуй хуулбарыг ашиглаж тоон дараалал эсвэл томъёо хэрэглэж тоон цуваа үүсгэж болно. Тайлбар: Даалгавар 1 A баганад тоон дараалал үүсгэ.
1.A1  A1 нүд рүү 1, A2 нүд рүү 2 гэж оруул.
2.Toolbar Image A1 , A2 нүднүүдийг идэвхижүүлэхэд баруун доод буланд дахь жижиг квадратыг дарж А10 хүртэл доош нь чир.  
Тайлбар: Харьцангуй хуулбарыг ашиглаж А1-А10 нүднүүдэд 1-10 хүртэлх бүхэл тоо бий болно.
3.A2 A2 нүдэн дэх тоог 3 болгож өөрчил. Тайлбар: Тоон дараалал автоматаар өөрчлөгдөнө.
 Даалгавар 2 Харьцангуй хуулбарын нүдэн дэх тайлбарыг агуулсан томъёо.
1.B1 B1 нүдрүү =A1/2 томъёог оруул.
2. Toolbar Image Харьцангуй хуулбараар томъёог В1-В10 хүртэл доошлуул.  Зөвлөгөө: Зөвхөн B1 нүдийг сонгоод тодорсон талбайн баруун доод булангаас чирж томъёог харьцангуй хуулбарлана.
3. Toolbar Image В баганы аль нүдэн дээр хоёр дарахад томъёо тоон утгуудыг тооцоолно.
4. A2 A2 нүдэнд дэх тоог 5 болгож өөрчил. Тайлбар: А болон В баганы бүх тоонууд өөрчлөгдөнө.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Үнэмлэхүй хуулбар

If you want to refer to a specific cell while using relative copy, you may add the $ symbol to the cell name (e.g. $C$1). Даалгавар 3
1.C1 C1 нүдэнд 4 гэж оруулаад оролтыг баталгаажуул. 
2.B1 B1 нүдэн дэх томъёог  =A1*$C$1 болгож өөрчил.
3.Toolbar Image Харьцангуй хуулбараар шинэ томъёог В1 нүднээс В10 хүртэл доошлуул. Тайлбар:  А багана бүрийн утгыг 4-өөр үржүүлнэ.
4.C1 C1 нүд дэх тоог 10 хүртэл өөрчил.