Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Koeficijenti linearne jednadžbe

Zadatak

Upotrijebi klizače za dinamičnu promjenu koeficijenata linearne jednadžbe.

Istražite konstrukciju

Mjenjajte vrijednosti klizača kako biste istražili kako koeficijenti linearne jednadžbe utječu na pravac.

Pogledajte uputu kako to učiniti

Napravite konstrukciju sami

Koraci konstrukcije

1.Upišite y = 0.8 * x + 3.2 u polje Unos Algebarskom prikazu i pritisnite tipku Enter.
2.Toolbar ImageIstražite: Koji se koeficijenti mijenjaju kada mijenjate jednadžbu pravca u  Algebarskom prikazu (koristite tipke gore/dolje ili lijevo/desno) ili pomičite pravac u Grafičkom prikazu (koristite miš)?
Savjet: Provjerite jeste li označili jednadžbu/pravac prije nego ih pokušate promijeniti.
3.Toolbar ImageGrafičkom prikazu, koristite alat Izbriši kako biste obrisali pravac.
Savjet: Morate otvoriti u alatnoj traci odgovarajući prozor kako biste mogli odabrati alat Izbriši.
4.Toolbar ImageUpotrijebite alat Klizač kako biste kreirali dva klizača a i b koristeći pri tom zadane postavke klizača.
Savjet: Nakon što kliknete na Grafički prikaz, moći ćete odabrati parametre vaših klizača. Kliknite Primjeni (U redu) kako biste zatvorili prozor i kreirali klizač.
5.Upišite y = a * x + b  u  Polje za unos i pritisnite tipku Enter.
6.Toolbar ImageOdaberite alat Sjecište u Alatnoj traci kako biste odredili točku A  kao sjecište pravca i osi y.
7.Toolbar ImageKoristite  alat Točka na objektu kako biste kreirali točku B (ishodište).
8.Toolbar ImageUpotrijebite alat Dužina kako biste kreirali dužinu između točaka A i B.
9.Toolbar ImageOdaberite alat Nagib kako biste kreirali nagib (trokut) pravca.