Germans i cosins germans

Autor:
Bernat
En aquesta construcció podreu veure com estan relacionades les raons trigonomètriques de diferents angles en els quatre quadrants. Alguns angles són "germans" perquè tenen les mateixes raons sense tenir en compte el signe i d'altres són "cosins germans" perquè les intercanvien.
Doneu qualsevol valor a l'angle del primer quadrant fent servir el punt lliscant de l'extrem superior esquerra de la finestra. Els valors es troben entre 0º i 45º amb increments de 0,5º. Moveu el segon punt lliscant. Anoteu el valor de l'altre angle que hi veureu. Deduïu les seves raons trigonomètriques tenint en compte el signe. Cal que us fixeu bé en els colors! Escriviu les fórmules que relacionen les raons trigonomètrqiues dels dos angles de la finestra.