Konstrukce 11

Autor:
mrtvyf
Sestroj trojúhelník ABC, je-li dán poloměr kružnice opsané r = 3 cm, c = 5 cm, = 4,5 cm. Rozbor: - hledáme vrchol C - vrchol C bude na konci těžnice , tj. někde na kružnici - kružnice opsaná prochází vrcholy trojúhelníku a její střed leží na osách stran trojúhelníku, tz. - udělám si osu strany - udělám si kružnici , kde se nám protnou, najdeme střed kružnice opsané - vrchol leží na kružnici opsané, kde se nám protne kružnice opsaná a kružnice , je bod