Angle central d'un polígon regular

Dibuixa els radis d'un polígon regular, els angles centrals i estudia com són els triangles generats

Passos per demostrar que la suma dels angles interiors és 360º:
  1. Dibuixa un pentàgon regular: Toolbar Image
  2. Dibuixa les mediatrius (recta perpendicular a un costat que passa pel centre) de tots els costats: Toolbar Image
  3. Troba el punt d'intersecció de les mediatrius (circumcentre): Toolbar Image
  4. Dibuixa els radis i pinta'ls de color vermell: Toolbar Image
  5. Mesura els angles centrals: Toolbar Image. Comprova que sumen 360º
  6. Dibuixa la circumferència circumscrita per comprovar que el punt trobar correspon al circumcentre del polígon: Toolbar Image
Passos per veure com és el triangle generat per dos radis i un costat:
  1. Comprova que el radi i el costat d'un pentàgon regular no mesuren el mateix fent la mesura d'un segment: Toolbar Image. Comprova que el triangle generat per un costat i dos radis no és equilàter mesurant els angles.
  2. Dibuixa un hexàgon regular
  3. Dibuixa els radis a partir de les diagonals (Toolbar Image) i pinta els radis de vermell.
  4. Comprova que en el cas de l'hexàgon el radi i el costat mesuren el mateix i que el triangle generat és equilàter amb la mesura dels angles.