Normalfordeling og statistisk usikkerhed

Forfatter
JL@MFG.DK
Denne figur skal illustrere to ting 1. Normalfordelingen opstår "naturligt" For kast med en terning er fordelingen af antallet af øjne velkendt, og man kan let beregne middelværdien og variansen (se f.eks. [1] nedenfor). For kast med syv terninger er
  • middelværdien ,
  • spredningen , og
  • fordelingen med god tilnærmelse normalfordelt . Normalfordelingskurven er vist med rødt nedenfor.
2. Den statistiske usikkerhed afhænger af stikprøvens størrelse Start animationen ved at trykke på "play"-ikonet (nederst til venstre på figuren). I hver runde udføres der et antal (virtuelle) terningekast, og frekvenserne for de forskellige antal øjne (fra 7 til 42) vises i form af et søjlediagram. Jo flere gange man slår med terningerne, jo tættere vil frekvenserne komme på den "rigtige" fordeling. Brug skydeknappen til at øge antallet af kast i hver runde (stikprøvestørrelsen).