Kako pozvati korisnike u grupu

Na kartici Članovi vaše Grupe, Vlasnici smiju pozivati nove članove ili dijeljenjem Grupnog koda ili izravno pozivajući druge korisnike da se pridruže.

Dijeljenje Grupnog koda

Pronađite Grupni kod na vrhu kartice Članovi i podijelite ga s korisnicima koje biste voljeli pozvati u vašu grupu (npr. pošaljite e-poštu, pišite na ploču, ...).
Image

Izravno pozivanje korisnika

Potražite korisnike koje biste htjeli pozvati upisivanjem adrese njihove e-pošte ili korisničkog imena GeoGebra profila u zadanom okviru za pretraživanje. Nakon klika Pozovi...
  • e-mail s pozivnicom za pristupanje vašoj grupi je poslan tom korisniku.
  • poziv je vidljiv korisniku (kojem je uručen poziv) na kartici Grupe njegovog korisničkog GeoGebra profila.
  • na kartici Članovi od Grupe korisnik je dodan u listu sa statusom poziv na čekanju . Bilješka: Pozvani korisnici mogu prihvatiti ili odbiti poziv.
Napomena: Nakon što su korisnici prihvatili pozivnicu, Vlasnik grupe može ili ostaviti njihov status Član ili ga promijeniti u Vlasnik, tako odlučujući o dozvolama koje korisnik ima u Grupi.

Podijeli prikaz linka

Vlasnik/vlasnici mogu pristupiti Prikazu Linka u postavkama Grupe, koji može biti poslan drugim korisnicima kako bi im prikazao kako pristupiti Grupi. Bilješka: Korisnici sa Prikazom Linka ne postaju automatski Članovima Grupe, nego samo imaju dozvole pregleda.