Хоёр хувьсагчийн тэнцэл бишийн дүрслэл

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj

Цагаан цэгийг дарж хөдөлгөж, гулсагчаар тэнцэл бишийг өөрчилж хараарай.