Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Mitdnormal og omskrevne sikrel til trekant

Midtnormal og omskrevne sirkel til trekant. 1) Lager vilkårlig trekant ved hjelp av mangekant funksjonen 2) Lager midtnormal fra AB, AC, og CB ved hjelp av normallinje funksjonen. 3) Deretter lager man en sirkel med sentrum i der alle normalene møtes.
Midtnormal og omskrevne sirkel til trekant. 1) Lager vilkårlig trekant ved hjelp av mangekant funksjonen 2) Lager midtnormal fra AB, AC, og CB ved hjelp av normallinje funksjonen. 3) Deretter lager man en sirkel med sentrum i der alle normalene møtes.