Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vzájemná poloha trojúhelníku a rovnoběžníku v MP

V Mongeově promítání lze posouvat průměty bodů A, B, C, K, L, N.  V Nákresně 2 lze přepínat mezi Výběrem ze zaškrtávacích políček a mezi Krokováním konstrukce. V Grafickém náhledu 3D lze vidět výslednou situaci v prostoru. (osa x - zelená, osa y - červená, osa z - modrá)

Vzájemná poloha trojúhelníku a rovnoběžníku v MP