Derivata och funktion

Författare/skapare:
aland109
Område(n):
Derivata
Den här uppgiften är till för att ge eleven en idé över hur en funktion och dess derivata hänger ihop. Vad säger egentligen derivatans nollställen om funktionen? Och varför försvinner alltid konstanten vid derivering?