Undersökande uppgift kurs 3, 1/x-graf

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB