Pytagoras' setning, bevis

Her kan du utforske Pytagoras'lærersetning. Dra i punktet som ligger på den rette vinkelen for å endre lengdene på sidene i trekanten, og dermed vil arealene til halvsirklene endres. Dette viser at Pytagoras' setning stemmer.