Эллипсийн график байгуулах

Зохиогч:
Amarzaya
АB хэрчмийн урт a+b ба уг хэрчим дээр орших C цэгийн хувьд AC=а, BC=b байг. А цэг у-тэнхлэг дээр, В цэг х-тэнхлэг дээр байхаар АВ хэрчим хөдлөв. С цэгийн траектор эллипс тодорхойлно. B цэгийг хөдөлгөнө үү. Уг эллипсийн фокус, тэнхлэгүүд юу байх вэ?