Řešení soustavy tří lineárních rovnic

Řešte soustavu rovnic 2x-3y+z=0, x+2y-z=3, 2x+y+z=12.