Tehtävä 321

Funktio f on aidosti vähenevä. Käyrä y = f(x) ja x-akseli rajoittavat välillä [0, 1] alueen. Määritä alueen pinta-alan likiarvolle taulukoituja arvoja käyttäen perusteltu ala- ja yläraja.