Lemma 04

Autor:
drypair
Lemma 04 Mějme půlkružnici nad průměrem AB a libovolný bod N na AB. Nad AN a NB sestrojíme opět dvě půlkružnice. Část vytyčenou třemi oblouky nazýval Archimédes arbelos = obuvnický nůž. Obsah této části je roven obsahu kružnice nad průměrem PN, kde PN je kolmice na AB z bodu N, která protíná původní půlkružnici v bodě P.