Více os souměrnosti

Pozorujte změny 1. Najděte vzor a měňte jeho tvar. 2. Pohybujte s body na ose. 3. Nastavte osy tak, aby všechny trojúhelníky byly osově souměrné. 4. Nastavte osu do takové polohy, aby se vzor a obraz dotýkaly vždy jednou stranou. 5. Umístěte jeden vrchol trojúhelníku do bodu na ose a osou otáčejte.