Possibles utilitats d'un grup

Espai de col·laboració d'un departament

El professorat del departament utilitza el grup com a repositori de materials i espai de reflexió. Facilita el traspàs d'informació, que esdevé instantani.

Grup d'aula

Pot arribar a esdevenir un autèntic llibre digital personalitzat. Permet intercanviar materials amb l'alumnat, enviar exercicis i avaluar-los in situ.

Portafoli docent de l'alumnat

Cada alumne/a construeix el seu propi portafoli, on reflecteix els avenços que va fent al llarg del(s) curs(os), amb la possibilitat de les intervencions del professorat.

Cal configurar correctament el nivell d'alertes

Es pot configurar quines alertes es rebran i amb quina periodicitat; és important fer-ho per evitar una allau de missatges però informar-se de l'activitat de l'alumnat.