Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Funktionsmaskine (rød)

Man kan tænke på en funktion som en maskine, der ''gør noget'' ved et tal. Forskriften fortæller, hvad der bliver gjort ved tallet. y=2x fortæller for eksempel at x-værdien bliver ganget med 2. Du skal bruge tabellen med x og y værdier til at finde forskriften, dvs hvilken sammenhæng der er mellem x og y-værdien. Maskinen gør 2 ting ved x-værdien og bruger regneoperationerne +,-,*,/, ^. Der bliver dog kun potensopløftet til 2 og 3 og maskinen bruger hele tal. Forskriften bliver grøn , når dit resultat er rigtigt.