X(40) Bevan point

Onderwerp:
Coördinaten

Bevan point

The Bevan point of a triangle is the center of the Bevan circle, that is the circle through the centers of the three excircles of a triangle. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van Bevan

In een gegeven driehoek is het punt van Bevan het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de middelpunten van de aangeschreven cirkels. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.