מלבן 2

בפעילות זו תבדקו כיצד משתנה מקומם של שני קודקודים נגדיים של מלבן כאשר מקום שני קדקודיו הנגדיים האחרים קבוע
אורך האלכסון של המלבן קבוע ומיקום הנקודות ו- אינו ניתן לשינוי גררו את הקדקוד ומצאו כיצד משתנה מקומם של שני הקדקודים הנגדיים השוו עם השערתכם במשימה 4 והסבירו את הממצאים