Sini ja kosini

Kuten appletin avulla huomataan, niin säde ja x-akseli muodostavat aina suorakulmaisen kolmion. [br][br]Kyseisessä kolmiossa[br][br]  [math]\Large \sin(\alpha)=\frac{y}{1}=y\\[br]\Large \cos(\alpha)=\frac{x}{1}=x[/math][br]  [br]  [br]Sinin ja kosinin ominaisuudet saadaan selville tutkimalla kolmioita eri neljänneksissä. [br] 
Sinin arvot saadaan y-akselilta, joten [br]  [br]  [math]\LARGE \textcolor{blue}{\sin(180\degree-\alpha)=\sin(\alpha)}[/math][br][br]ja[br] [br]  [math]\LARGE \textcolor{blue}{\cos(180\degree-\alpha)=-\cos(\alpha)}[/math][br]  [br] [br]Koska sini ja kosini ovat ympyrän kehäpisteen koordinaatteja vastaavat arvot sekä ympyrän säde on 1, niin niiden arvot ovat aina [-1, 1]. Lisäksi sinin arvot ovat positiivisia 1. ja 2. neljänneksessä ja negatiivisia 3. ja 4. neljänneksessä. Kosinin arvot vastaavasti ovat positiivisia 1. ja 4. neljänneksessä sekä negatiivisia 2. ja 3. neljänneksessä. Sekä sini että kosini ovat määritelty kaikilla reaaliluvuilla.
Sini-käyrä
Kosinikäyrä
OpetusTV

Information: Sini ja kosini