נפח גוף סיבוב של שטח בין שתי פונקציות עם תחום אינטגרציה חופף

Author:
Igal.Sapir
יכולות התפעול של היישומון מתקדמות ודומות ליישומון הראשון בפרק זה. ניתן להראות את טבעות הנפח שאותן צריך לסכום. שם החיבה של היישומון הוא סופר-דופר-טרופר-מגה-לייזר-סלייסר