Suora

Muuta kulmakerrointa [b]K[/b] ja y-akselin leikkauspistettä[b] b[/b] hiirellä.

Tee kuvaaja suoralle a) y=5x + 3 b) y=-2x + 5 c) y=½x - 2 d) joka kulkee origon kautta ja jonka kulmakerroin on 0,7 e) joka kulkee pisteiden (0,2) ja (2,1) kautta f) joka kulkee pisteiden (1,2) ja (2,4) kautta