Korištenje alata za konstrukciju tangente na kružnicu

Ponovo u školu...

  1. Koristite upravljačku traku na donjoj slici kako bi pregledali konstrukciju tangenata na kružnicu.
  2. Pokušajte ponovo sami konstruirati tangente.
  3. Zapišite i objasnite sve korake konstrukcije.

Konstrukcija tangenata na kružnicu

Pokušajte sami...

Koraci konstrukcije

Napišite i objasnite sve korake konstrukcije.

Odgovorite na sljedeća pitanja o načinu konstruiranja

Koje alate ste koristili kako bi ponovo konstruirali?

Jeste li koristili neki novi alat u preporučenim koracima konstrukcije? Ako jeste, kako ste saznali kako djeluje novi alat?

Jeste li išta primijetili o alatnoj traci koju ste koristili za ponovljenu konstrukciju?

Mislite li da bi učenici mogli raditi s takvim dinamičkim radnim listom i sami doći do koraka konstrukcije?