Verband tussen de grafieken van y = 1/x en y = 1/(x+k)

Versleep de schuifknop en verander alzo de waarde van k. Versleep het punt A op de grafiek.

Wat gebeurt er met de grafiek als je in een functievoorschrift x vervangt door x + k?