X(14) Second isogonic center

Onderwerp:
Coördinaten

second isogonic center

The construction of this point is similar to the construction of the Fermat center (1st isogonic point), but now the equilateral triangles are constructed on the inside. The 2nd isogonic point is the crossing of the lines between the vertices of ABC and the vertices A', B', and C' of the three new triangles. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

tweede isogone centrum

De constructie van dit punt is gelijkwaardig aan deze van het punt van Fermat (1e isogone punt), maar nu worden de gelijkzijdige driehoeken langs de binnenkant geconstrueerd. Het 2de isogone punt is het snijpunt van de lijnen tussen de hoekpunten van ABC en de hoekpunten A', B' en C' van de drie nieuwe driehoeken. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.