Área do círculo

Persoa autora:
Pila
Tema(s):
Área, Círculo
Move o esvarador "Move", e verás como o círculo se divide en numerosos fíos moi finos. Cortamos o círculo por un radio e dispoñemos os fíos en liña recta, un sobre o outro, de xeito que se nos forma unha nova figura da cal sabemos calcular a área Se queres aumentar o número de fíos, só tes que mover o esvarador "n". Este foi o método de Arquímedes para calcular a área dun círculo