Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funktion kuvaaja ja sen tarkastelua + muuta päättelyä

Funktion kuvaaja muodostuu kun muuttujan arvo a ja funktion arvo f(a) yhdistetään pistepariksi ja sijoitetaan koordinaatistoon. Pistepari on siis muotoa: (a, f(a)) Funktion arvo f(a) on siis y-koordinaatin arvo (usein annetaan funktio muodossa y=... ).