Минимален брой от отсечки

Дадени са права [i]a[/i] и точки[i] A[/i] и [i]B[/i] в едната полуравнина спрямо a. Да се постои такава точка [i]M[/i] върху правата [i]a[/i], че сборът от отсечките [i]AM[/i] и [i]BM[/i] да е минимален. Упътване: [list] [*]Експериментирайте като плъзгате (ръчно или чрез бутона за анимация) точката [i]M[/i] по правата [i]A[/i] [*]Включете изглед на помощните обекти като използвате полето за отметка [b]Упътване[/b] [*]Направете предположение [/list]

Като използвате конструкцията от упътването, докажете хипотезата си.