(a-b)^2

Forfatter
Bo Kristensen

Forklaring

Vi undersøger og viser med firkanterne herunder, at det er det samme som Eksempel 1: Min fremgangsmåde er, at jeg finder arealet af det røde kvadrat, og så fjerner jeg alt det, der er for meget, så jeg kun har det lilla kvadrat tilbage til sidst. Jeg skal altså fjerne de to blå rektangler og det grønne kvadrat. For at finde det lilla kvadrat som er laver jeg først et kvadrat, der er stort. Herefter fjerner jeg det lille grønne kvadrat, der har arealet . Til sidst fjerner jeg de to blå rektangler der begge har arealet . Når jeg ganger ind i parenteserne får jeg: Den kan skrives om til:

Eksempel 2

Min fremgangsmåde er her at finde det store røde areal. Herefter fjerner jeg jeg de to blå rektangler. De to blå rektangler overlapper hinanden, så jeg har fjernet det grønne skraverede kvadrat 2 gange. Derfor lægger jeg det til én gang bagefter.