Koorden bij gelijke middelpuntshoeken

Versleep in onderstaand applet het punt C (of D) tot de middelpuntshoeken AÔB en CÔD even groot zijn. Vergelijk dan de lengtes van de koorden [AB] en [CD]. Wat stel je vast? Versleep daarna A en/of B eens en herhaal het experiment.