Oefeningen vierkantsvergelijkingen

Los de oefeningen op een extra blad op. [list] [*]Bij onvolledige vierkantsvergelijkingen : los de vergelijking op volgens de gepaste methode en vul x1 en x2 in op de gepaste plaats. Je ziet onmiddellijk of het juist is. [/list] [list] [*]Bij volledige vierkantsvergelijkingen, bereken je de discriminant en vul je deze in. Nadien bepaal je de oplossingen van de vergelijking. Vul deze ook in. [/list] Let op : Bij kommagetallen geeft hij soms "fout" terwijl het wel juist, dit komt door het afronden.