Výrobní náklady

Tento interaktivní graf vám pomůže porozumět různým druhům nákladů a tomu, jak spolu souvisejí.
Použití: Pomocí tahátek v levém grafu můžete měnit náklady firmy: velikost fixních nákladů je fc; velikost variabilních nákladů je v našem konkrétním případě dána vztahem VC = b*Q^2 +c, kde 2b jsou mezní náklady a c jsou tzv. kvazifixní náklady, tj. náklady, které jsou nulové, pokud firma nevyrábí, ale mají konstantní hodnotu, pokud firma vyrábí. Kvazifixní náklady mohou tvořit např. náklady na reklamu a jiné režie. V levém grafu si pomocí horních zaškrtávacích políček můžete zobrazit křivky mezních, průměrných, průměrných variabilních a průměrných fixních nákladů. Pomocí prostředních zakrtávacích políček si můžete zobrazit velikost těchto nákladů pro pevně daný objem produkce jako plochu. Daný objem produkce přitom zvolíte červeně označeným bodem Q1 na vodorovné ose. Pomocí spodního zaškrtávacího políčka můžete pro daný objem produkce zobrazit tyto náklady číselné podobě. Stejnou funkci má i zaškrtávací políčko v pravé části grafu. Co vyzkoušet: Měňte hodnoty fc, b a c a pozorujte, jak se mění nákladové křivky. Co se stane s křivkami, pokud položíte některou z hodnot rovnou nule? Uvědomte si, jaké dva tvary může mít křivka variabilních nákladů. (Nápověda: na začátku mohou klesat nebo rovnou růst.) Se kterou hodnotou musíte pohybovat, abyste tvar změnili? Zároveň sledujte i funkce celkových nákladů, variabilních nákladů a fixních nákladů v pravém grafu. Zkoumejte, jak se mění jejich tvary a přemýšlejte o jejich vzájemné závislosti. Podívejte se na bod Minimum. Kde se nachází a co znamená? V jakém bodě protíná křivka mezních nákladů křivku průměrných nákladů? A protíná takto i nějakou jinou křivku? Svoji odpověď si ověřte změnou hodnot fc, b a c. Prozkoumejte, jakými různými způsoby můžete zobrazit hodnotu celkových, variabilních a fixních nákladů pro konkrétní objem produkce. Spočítejte jejich číselnou velikost a pak si ji ověřte (zobrazí se po zaškrtnutí příslušných políček). Sledujte, jak se velikost jednotlivých nákladů mění se změnami objemu produkce.