Beeld van een lijnstuk door een puntspiegeling

1 Teken het spiegelbeeld van [AB] door een puntspiegeling met centrum O. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A, B of O. 3 Vergelijk telkens de lengte van [AB] met de lengte van [A'B']. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?