Com d'escalè és un triangle?

El bon amic Manel Martínez (https://www.geogebra.org/mmart659) em va enviar un missatge amb una piulada d'en Luca Moroni (https://www.geogebra.org/lucamoroni). Simplificant molt, el problema diria: Dibuixa un triangle. Anomena a al costat més llarg, b al costat mitjà i c al costat curt. Per tant, . Sigui . Quin valor pot prendre aquest valor? De fet, anomenarem m al coeficient d'escalinitat d'un triangle (vaja... com d'escalè és el triangle que estiguem estudiant). En el següent llibre, analitzarem el teorema des de diferents perspectives.